Onderhoud Zeeuwse Delta

In de waterrijke gebieden van de Zeeuwse delta zijn talrijke sluizen en bruggen en een kering, oftewel kunstwerken, te vinden. Vanaf februari 2010 is het onderhoud aan de Oosterscheldekering, Roompotsluis, Zandkreeksluis, Kreekraksluis, Bergsediepsluis, Grevelingensluis en andere spuisluizen en bruggen in (onderhouds)handen van VolkerRail.

Feiten & cijfers

Projectcategorieën

Integraal onderhoud

VolkerRail is trots op dit contract dat het integrale onderhoud aan alle elektrische en mechanische installaties van het Waterdistrict Zeeuwse Delta omvat.

 

Belangrijke vaarroutes voor scheepvaart onder andere vanuit Rotterdam naar Antwerpen vallen in deze regio. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van sluizen zijn van groot belang voor de scheepvaart. Daarnaast zorgt de wereldberoemde Oosterscheldekering natuurlijk ook voor droge voeten in deze regio. De Oosterschelde is tenslotte ook een belangrijk gebied voor flora en fauna. Diverse vogelsoorten fourageren hier en vinden hier hun bloedplaats. Zo is het gebied belangrijk voor mens en milieu. VolkerRail onderhoudt in dit contract bijvoorbeeld ook de spuisluizen die de (regen)waterafvoer in het gebied reguleren en de zoet/zout waterverhouding in de delta op peil houden. En denk ook aan het onderhoud aan de beweegbare en vaste bruggen. Vaak is zo'n brug in de wijde omtrek de enige verbinding met de overkant; storingen zouden dan ook voor grote vertraging voor het wegverkeer zorgen. Goed onderhoud én adequaat storingsherstel van al deze kunstwerken zijn niet alleen essentieel voor de veiligheid van Zeeuwse Delta, maar ook voor het weg- en scheepvaartverkeer.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.