RWS Zuid-Holland Onderhoud

RWS Zuid-Holland heeft het onderhoud van haar vaarwegen voor 3 jaar gegund aan de combinatie VolkerInfra Vaarwegen Zuid-Holland, een combinatie van VolkerRail, KWS en Van Oord. De integrale aanpak van het onderhoud, gebaseerd op de processen en jarenlange ervaring van VolkerRail, is uiteindelijk de reden dat per 1 januari 2011 aan deze combinatie het onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Holland is gegund. Het onderhoudscontract omvat onder andere:

Feiten & cijfers

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Projectcategorieën
  • Het realiseren van onderhoud aan 7 sluizen waarvan 2 uitwateringssluizen en 8 bruggen, inclusief het storingsonderhoud; 
  • Het realiseren van onderhoud aan oevers bestaande uit havenhoofden, kribben, dijken en damwanden, steigers, meerstoelen en geleidewerken; 
  • Het onderhouden van 11 terreinen waaronder steunpunten, recreatieterreinen en parkeerplaatsen; 
  • Het uitvoeren van (onderhoud)baggerwerkzaamheden;

Het contract omvat vast onderhoud en een groot aantal activiteiten (variabel onderhoud). Als Rijkswaterstaat tevreden is bestaat de mogelijkheid dat het contract wordt verlengd tot begin 2018.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.