icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet, dat is ons motto. Veilig werken bij VolkerRail is meer dan een trede behouden op de Veiligheidsladder en het opvolgen van regelgeving. Het gaat ook over bewustwording van de risico's waaraan we worden blootgesteld en het beheersen hiervan, en gedragsverandering, of misschien wel vooral hierover. Weten en begrijpen waarom er regels zijn en waarom deze opgevolgd moeten worden, is cruciaal in dit proces. Daarover voeren we continu het gesprek. 

V&G-commissie

V&G staat voor Veiligheid en Gezondheid. Bij VolkerRail hebben we een centrale commissie voor deze onderwerpen ingesteld. In de V&G-commissie zitten vertegenwoordigers van vele verschillende afdelingen en teams binnen ons bedrijf. Aan één tafel voeren we het gesprek over uiteenlopende veiligheidskwesties binnen ons bedrijf. We bespreken bijvoorbeeld onduidelijkheden in wet-en regelgeving en zorgen voor duidelijkheid naar alle collega's. Ook onderwerpen als bedrijfskleding en PBM's (Persoonlijke Beveiligings Middelen) komen aan de orde. Directie, management en uitvoering zijn vertegenwoordigd in de V&G-commissie.

Afdeling KVGDM

KVGDM staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid en Milieu. Deze stafafdeling vertaalt wet- en (afgeleide) regelgeving naar onze werkprocessen. Hoe zorgen we ervoor dat we ons werk dusdanig doen dat het voldoet aan wet- en regelgeving? 

Deze afdeling doet ook veiligheidsonderzoeken. We stimuleren collega's om onveilige situaties en (bijna-) ongevallen te melden. Deze meldingen worden vervolgens onderzocht en er worden, in overleg met betrokkenen en leidinggevenden, passende maatregelen genomen om ons werk veiliger te maken. Door deze meldingen ook met alle collega's te delen leren we van elkaar. 

De afdeling KVGDM is ook de centrale plek waar we ervoor zorgen dat we aan de eisen van onze certificeringen blijven voldoen. Denk hierbij aan ISO 9001 (kwaliteit), VCA (veiligheid) en 14001 (milieu). 

 

Lees hier ook over de: Veiligheidsladder