HomeWat we doenAsset management

Asset management

Optimale beschikbaarheid door het totale beheer en onderhoud van een object. Steeds meer opdrachtgevers vertrouwen dit volledig aan de markt toe. VolkerRail speelt hierin een leidende rol. Sporen, sluizen, tunnels, kraanbanen en waterwerken. VolkerRail neemt het beheer van dergelijke objecten volledig van een opdrachtgever over en zorgt voor het juiste onderhoud op de juiste plek en op het juiste moment. Het doel: optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid tegen de laagste kosten over de gehele levenscyclus.

Asset management spoor

Een belangrijke ontwikkeling die we in het spoor in toenemende mate zien is het benaderen van ontwerp en vernieuwingsplannen vanuit het (latere) onderhoudsperspectief. Denken vanuit beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid leidt tot een heel andere uitkomst dan denken vanuit (bouw)efficiëntie. Als je de wereld zo benadert, is er veel te optimaliseren voor de BV Nederland.

Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)

Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. Ook de kansen die ontstaan rond het digitaal inspecteren, meten, monitoren van assets zijn gigantisch. We zijn steeds beter in staat om een actueel beeld te krijgen, en om ontwikkelingen aan elkaar te knopen. Neem onze meettrein: daar waar spoorwerkers tot voor enkele jaren geleden de ligging van een wissel met de duimstok inspecteerden, doen we datzelfde nu met 80 kilometer per uur en met een nauwkeurigheid die duizend keer zo groot is.

Assetmanagement 1
+