Spoorbouw

Voor nieuwbouw of vernieuwing (grondige renovatie) van spoor in Nederland is VolkerRail de juiste partij. Het gehele traject, van ontwerp tot realisatie, is bij ons in goede handen. Ook spooronderhoud behoort tot onze core-business. Hierover leest u hier meer.

Spoorbouw 1

Ingenieurserkenning BVL, Draagconstructie en EV

Sinds december 2016 is VolkerRail in het bezit van de Ingenieurserkenning BVL, Draagconstructie en EV.

We hebben deze officiële erkenning gekregen omdat we hebben aangetoond over voldoende kennis, kunde en capaciteit te beschikken om zelfstandig binnen UAV-GC contracten ontwerpwerkzaamheden te verrichten aan Energievoorziening, Bovenleiding en Draagconstructiesystemen.

 

 

Spoorbouw 2

Efficiënter werken

De erkenning kregen we niet voor niets. De afgelopen jaren hebben we een zestal proefprojecten van ProRail doorlopen en doorstaan. Binnen de afdeling Engineering en Geodesie zijn de ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd. 

Met deze erkenning op zak is VolkerRail bevoegd om zelf te ontwerpen. Daardoor kunnen we het product BVL en TEV binnen het voortbrengingsproces verder optimaliseren en verbeteren en daarmee nog efficiënter gaan werken.

 

Projecten

Alle projecten
+