Zoeken
THN_9109.JPG
Logo VolkerSafeGuard 1

Incidenten kunnen per telefoon, via e-mail en automatisch vanuit systemen gemeld worden. Na registratie start de incidentprocedure en worden de incidenten volgens afgesproken reactietijden (SLA's) doorgezet naar de uitvoerende partij. De reactie- en hersteltijden worden volgens contractafspraken bewaakt, bij overschrijding wordt de nodige actie ondernomen.

Onze medewerkers blijven de melding als eerste aanspreekpunt monitoren. Het gehele proces van storingsafhandeling wordt administratief vastgelegd en bewaakt, zodat analyse achteraf mogelijk is. Ook de interne performance wordt gemeten.

Wilt u meer weten of wilt u gebruik maken van de 24/7-dienstverlening van VolkerSafeGuard? Bezoek onze website of neem contact met ons op.