Zoeken
Theemswegtracé Meettrein

Asset management spoor

Een belangrijke ontwikkeling die we in de infra in toenemende mate zien is het benaderen van ontwerp- en vernieuwingsplannen vanuit het (latere) onderhoudsperspectief. Denken vanuit beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid leidt soms tot een heel andere uitkomst dan denken vanuit alleen (bouw)efficiëntie. Als je de wereld zo benadert, is er veel te optimaliseren voor de BV Nederland.

Design, Build and Maintain (DBM)

Bij opdrachtgevers zien we nieuwbouw en onderhoud ook in de aanbestedingen dichter bij elkaar komen. Bij een Design, Build and Maintain-contract (DBM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de invulling van het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. Ook de kansen die ontstaan rond het digitaal inspecteren, meten, monitoren van assets zijn gigantisch. We zijn steeds beter in staat om een actueel beeld te krijgen en om ontwikkelingen & datastromen aan elkaar te knopen. Neem onze meettrein: daar waar spoorwerkers enkele jaren geleden de ligging van een wissel nog met de duimstok inspecteerden, doen we datzelfde nu met een snelheid van 80 kilometer per uur en met een nauwkeurigheid die duizend keer zo groot is.