Zoeken
Kernwaarden VolkerRail VIC

Veilig & Duurzaam

We werken veilig of we werken niet. Veiligheid en duurzaamheid staan centraal in onze bedrijfsvoering. We zijn erop gericht om ons werk op de meest veilige manier uit te (laten) voeren, omdat we willen dat onze mensen gezond thuiskomen na hun werk. De Safety Culture Ladder helpt ons om de veiligheid continu te verbeteren. Als onderdeel van een krachtig VolkerWessels bouwen we mee aan een duurzame wereld. Daar zijn we trots op. We realiseren ons dat onze activiteiten impact hebben op onze omgeving. Positieve impact bereiken we door te zorgen voor stiller spoor. We zetten ons in om negatieve impact zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door oog te hebben voor duurzame oplossingen. En we werken hard aan vermindering van CO-uitstoot. De CO-prestatieladder is het instrument waarmee we de vermindering van de uitstoot kunnen realiseren.

20191129-121834_SV4240.jpg

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet, dat is ons motto. Veilig werken bij VolkerRail is meer dan een trede behouden op de Safety Culture Ladder en het opvolgen van regelgeving. Het gaat ook over bewustwording van de risico's waaraan we worden blootgesteld en het beheersen hiervan. Ook gaat het over gedragsverandering. Weten en begrijpen waarom er regels zijn en waarom deze opgevolgd moeten worden, is cruciaal in dit proces. Daarover voeren we continu het gesprek. 

Lees meer
Cartoon 5.jpg

Safety Culture Ladder

ProRail heeft voor werken in de infrastructuur een instrument ontwikkeld om te beoordelen of er veilig gewerkt wordt. Dit is de Safety Culture Ladder, welke vijf verschillende tredes van veiligheidsbewustzijn kent. We kunnen met trots zeggen dat VolkerRail trede vijf heeft behaald! Deze certificering wordt jaarlijks door externe auditoren opnieuw beoordeeld. De auditoren waren onder de indruk van de stappen die VolkerRail het afgelopen jaar heeft gezet, op het gebied van veiligheid en de manier waarop de verbeterpunten van vorig jaar zijn opgepakt. Hier zijn we ontzettend trots op!

Lees meer
DUS-DUURZAAM-10cm-300dpi.jpg

Duurzaamheid

Samen bouwen aan een betere levenskwaliteit, dat is de visie van VolkerWessels. Wij zijn er trots op dat we als onderdeel van het VolkerWesselsconcern ons aandeel hierin kunnen leveren. Duurzaamheid is één van de kernwaarden van ons concern. Duurzame innovaties en slimme concepten zijn de motor voor onze duurzame prestaties en onze bijdrage aan levenskwaliteit. Binnen VolkerRail worden diverse initiatieven ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Direct of indirect leveren deze initiatieven een positieve bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot van ons bedrijf.   

Lees meer
CO2-prestatieladder.jpg

CO2-prestatieladder

VolkerRail heeft in de afgelopen jaren bewezen het reduceren van CO2-uitstoot zeer serieus aan te pakken. We doen dat volgens de methodiek van de CO2-Prestatieladder. Dit resulteert al vele jaren in het behalen trede 5. Iets waar VolkerRail trots op is!

Lees meer