Zoeken

Civiel onderhoudscontract Noordzeekanaal

Sinds 2009 verzorgt VolkerRail het onderhoud van de elektrotechnische en werkbouwkundige installaties rondom het Noordzeekanaal. Vanaf begin dit jaar is VolkerRail ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het civiele gedeelte van het Noordzeekanaal; van IJmuiden tot en met Amsterdam (inclusief sluizen), de veerhaven van Texel en Den Helder en de ringdijk in Marken . VolkerRail is met deze uitbreiding verantwoordelijk voor het gehele onderhoud in dit gebied.

De sluizen van IJmuiden en Amsterdam zijn een primaire waterkering voor Nederland. Het is dus van groot belang dat het onderhoud van kwalitatief hoog niveau is. De directe gunning van dit tussencontract geeft blijk van het vertrouwen dat Rijkswaterstaat heeft in de aanpak van VolkerRail. Medio 2015 worden alle contracten in een integraal bestek aanbesteed. Wij nemen ons voor om hier als winnaar uit de bus te komen. Voor de uitvoering van dit contract werken wij  samen met  ons zusterbedrijf KWS. De werkvoorbereider en uitvoerder van KWS zorgen ervoor dat we hun kennis en expertise optimaal kunnen benutten.