Zoeken
Bos met CO2 reductie

CO2-doelstelling 2023 ruimschoots behaald

Binnen onze organisatie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. We blijven zoeken naar slimme alternatieven en efficiënte oplossingen. Iedereen binnen VolkerRail is bewust of onbewust bezig met duurzaamheid. In dit bericht laten we graag zien welke resultaten er in 2023 zijn behaald én blikken we vooruit naar de toekomst.

CO2-emissies in 2023

In 2020 is binnen VolkerRail het volgende doel gesteld: ‘18% CO2-emissiereductie in 2023 ten opzichte van het basisjaar 2020’. In deze periode zijn verschillende geplande maatregelen genomen, zoals het elektrificeren van het wagenpark en de verduurzaming van onze panden. In 2023 was de absolute uitstoot 5781 ton CO2 (Figuur 1), een daling van 25% ten opzichte van 2020. 

CO2 footprint 2023

Figuur 1

VolkerRail loopt dus goed op schema als gekeken wordt naar de gestelde doelstelling. Hierbij moet wel vermeld worden dat de absolute uitstoot in 2023 alleen onze eigen emissies (scope 1 & 2) betreffen. Ingekochte materialen, inhuur en onderaanneming (scope 3) is hierin niet meegerekend.

De grootste emissiebron blijft het wagenpark, de helft van deze emissies zijn leasewagens en het andere deel de bedrijfswagens. Wanneer alle leasewagens geëlektrificeerd zijn is de doelstelling al bijna in zicht, een positieve ontwikkeling dus.

Naast het wagenpark heeft ons materieel ook een grote impact op het klimaat. Om dit aan te pakken is VolkerRail sinds 2023 begonnen met het gebruik van HVO50 in plaats van normale diesel in onze krollen. In 2024 zal er ook verder gewerkt worden aan de elektrificatie van ons materieel. De resterende emissies zitten voornamelijk in de gedeclareerde kilometers en het verwarmen van onze kantoorlocaties. Als laatste valt op dat vliegreizen negatief is. Dit wordt veroorzaakt omdat er in het tweede half jaar van 2023 een vliegreis geboekt is welke uiteindelijk niet gebruikt is en hierdoor weer gecompenseerd is.

VolkerWessels: #Emissievrij2030

Meer weten over CO2 reductie bij VolkerRail?