Zoeken

CO2-verslag 2022: doelstelling ruimschoots behaald

Binnen onze organisatie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. We blijven zoeken naar slimme alternatieven en efficiënte oplossingen. Iedereen binnen VolkerRail is bewust of onbewust bezig met duurzaamheid. In dit artikel laten we je graag zien welke resultaten er in 2022 zijn behaald én blikken we vooruit naar 2030.

view-green-forest-trees-with-co2.jpg

Voortgang doelstelling

In 2017 is binnen VolkerRail het volgende doel gesteld: ‘4% CO2-reductie per € omzet in 2022 ten opzichte van 2017’. In deze periode hebben we verschillende geplande maatregelen genomen, zoals het elektrificeren van het wagenpark en het verduurzamen van onze panden. Ook zijn er ongeplande maatregelen getroffen, zoals het thuiswerken door corona. Dit is ook goed terug te zien in de voortgang van de doelstelling. Zoals in onderstaande grafiek te zien is hebben wij de gestelde doelstelling ruimschoots behaald. Dit is vooral te danken aan het meer thuiswerken.

CO2verslag_2022_tabel1.png

In onderstaande grafiek is onze eigen CO2-emissie weergegeven over 2022. De ingekochte materialen zijn hier niet in meegenomen, maar de materialen hebben wel een grote impact in onze footprint. Wij vinden het daarom ook erg belangrijk om ook onze keten te verduurzamen en gaan daar dus ook verder mee aan de slag.

CO2verslag_2022_tabel2.png

Emissievrij 2030

Verder kijkend na de volgende stap richting emissievrij in 2030 hebben we het volgende doel gesteld: ‘37% CO2-reductie in 2026 ten opzichte van 2020’. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen: 

  • verder elektrificeren van het wagenpark; 
  • verder investeren in groene stroom oplossingen;
  • verduurzamen materieeltransport;
  • benutten en zoeken circulaire kansen; 
  • verduurzamen materieel door bijvoorbeeld elektrificatie en HVO-brandstof.