Zoeken

EdesPoort op CO2 koers

Project EdesPoort heeft bij gunning de ambitie uitgesproken op niveau 5 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd te worden. Inmiddels ligt het project op koers voor wat betreft het behalen van deze doelstelling. Een update.

Edespoort_nieuw_station.jpg

Voortgangsmeting

Afgelopen zomer heeft EdesPoort haar eerste CO2 voortgangsrapportage opgesteld over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Hierbij zijn de cijfers uit het registratiesysteem SmartTrackers als basis gebruikt.

In de eerste helft van 2022 werd het grootste deel van de uitstoot op het project veroorzaakt door grondstoffen en materialen (namelijk 91%). Dit komt overeen met de eerdere raming die bij start van het project is opgesteld. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met het productieproces. Zo zal er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van groene kanaalplaten (CO2-reductie met andere cementsamenstelling) en speciale GSF bovenleidingblokken.

Na grondstoffen en materialen (voornamelijk staal) zijn brandstofverbruik materieel en propaan verantwoordelijk voor de meeste uitstoot. Propaangas zorgt voor een grotere uitstoot van CO2 dan bijvoorbeeld aardgas. Het projectteam onderzoekt daarom, met de winter voor de deur, de mogelijkheden voor alternatieve verwarming.

Om uitstoot te verminderen wordt binnen het project ook actief gestuurd op alternatieven van de inzet van gangbaar materieel. Zo is bij de recente treinvrije periode gebruik gemaakt van elektrische hoogwerkers en het gebruik van biodiesel (HVO100) voor rijdend materieel.

Niet in de laatste plaats wordt het projectteam aangespoord bewust om te gaan met het milieu. Zo blijven medewerkers een deel van de tijd thuis werken, wordt carpoolen en OV-reizen gestimuleerd en zijn er projectfietsen op locatie.

Op bovenstaande wijze levert het projectteam een bijdrage aan de vermindering in CO2-uitstoot.