Zoeken

Eerste landelijke veiligheidsdag bij VolkerRail

Vrijdag 29 januari jl. stond voor alle medewerkers van VolkerRail in het teken van veiligheid. Voor het eerst werd er door het VolkerWessels concern een landelijke veiligheidsdag georganiseerd. Het centrale thema van deze dag was verkeersveiligheid.

Nachtelijke ritten

Op de landelijke veiligheidsdag hebben alle 120 VolkerWessels ondernemingen de tijd genomen om met het voltallige personeel na te denken over verkeersveiligheid. Onderwerpen als eigen rijgedrag en verbetermogelijkheden voor verkeersveiligheid kwamen aan de orde. Bij VolkerRail, onderdeel van de VolkerWessels groep, was er in het bijzonder aandacht voor het naar huis rijden na een nachtdienst. Hoe hou je deze nachtelijke ritten veilig?

Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Aan veilig werken doen we bij VolkerWessels geen concessies. Veiligheid is een van de kernwaarden van onze organisatie. We werken veilig of we werken niet. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s van het vak en veilig werken moet vanzelfsprekend zijn. Aan de kennis, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen zal het niet liggen, het gaat om alert zijn. Een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!, focust zich juist op dit bewustzijn en gedrag.