Zoeken

'GO' voor werkzaamheden Galecopperbrug

Begin maart heeft Rijkswaterstaat groen licht gegeven om door te gaan met de renovatie en versterking van de Galecopperbrug. Ook heeft VolkerRail via een toetsing van Rijkswaterstaat bewezen dat het de vereiste kwaliteitsnormen kan leveren voor de werkzaamheden.

Galecopperbrug_0.jpg
Galecopperbrug_0.jpg

De werkzaamheden beginnen op 7 juni. Vanaf dan wordt het Amsterdam-Rijnkanaal gestremd. In de weken erna is er hinder voor de scheepvaart door korte stremmingen en breedte/hoogte beperkingen. Aanvankelijk zou dit zeven dagen duren, maar de scheepvaartsector voorzag problemen wat betreft de planning. In overleg met andere partijen hebben we die tijd nu nog kunnen verkorten naar drie dagen en 7 uur. Zo kan de scheepvaartsector goed om de hinder heen plannen. Voor het verkeer ontstaat hinder wanneer in zeven nachten de bruggen opgevijzeld worden (de Galecopperbrug bestaat uit twee identieke bruggen). Er moet dan steeds 1 rijrichting volledig worden afgesloten.

Toetsing VolkerRail door Rijkswaterstaat

Eind maart heeft VolkerRail voor Rijkswaterstaat aangetoond dat het de werkzaamheden volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen kan uitvoeren. De huidige situatie van de Galecopperbrug werd op kleinere schaal nagebootst in Dordrecht. De afdeling kunstwerken in zeer nauwe samenwerking met de lasafdeling hebben gedurende de voorgaande periode hard hun best gedaan om de voorgeschreven werkzaamheden binnen de voorgeschreven werkmethode en kwaliteiteisen uit te kunnen voeren. De hele opzet die wij gekozen hebben om de laskwaliteit te borgen, door lassers volgens de 3G’s (gezien, gesproken en getoetst) te beoordelen heeft de toetsers van Rijkswaterstaat blij verrast. Ook het prototype van de digitale lasser voor bruggen, waarin wij hebben laten zien dat wij het gehele voortbrengingsproces digitaal borgen en elke stap aantoonbaar controleren, onder andere met behulp van QR codes, heeft de toetsers van Rijkswaterstaat laten zien dat VolkerRail vooruitstrevend wil zijn en wil investeren in kwaliteit en aantoonbaarheid.Belangrijk in het proces is de voorbereiding, de communicatie tussen de mensen op het dek en onder het dek, precies uitmeten en het leveren van precisiewerk. Alles bij elkaar maakte dat de toetsers namens Rijkswaterstaat hun vertrouwen in VolkerRail uit hebben gesproken, VolkerRail is dus geslaagd voor de toetsing.

Planning en fasering

De oorspronkelijke mijlpalen staan nog steeds overeind. Dat betekent dat op zaterdag 7 juni de eerste voorspanligger  van in totaal 300 m in drie delen wordt geplaatst. Eind juli gaat Galecom* aan de slag op de zuidelijke brug met de eerste fase Hoge Sterkte Beton (HSB). Het verkeer ondervindt dan hinder door verschoven en versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking. De omgeving zal dan geluidshinder ondervinden van het slopen van het asfalt en het schoonstralen van het stalen dek. Er is gekozen voor een hogere staalkwaliteit voor brug. Dit zorgt ervoor dat er minder staal nodig is voor dezelfde sterkte. Dit leidt tot lagere fabricagekosten en sneller en lichter monteren. Aansluitend aan de eerste fase HSB  voert Galecom de tweede fase uit die eind oktober klaar is. In het voorjaar van 2015 gaat Galecom verder met het aanbrengen in twee fasen van HSB op de noordelijke brug.

 

* De combinatie Galecom V.O.F is een consortium bestaande uit de bedrijven VolkerRail, VolkerInfra, KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, Vialis, Hollandia - Mercon, CT de Boer, Feijenoord en Sarens