Zoeken

Historische spoorlijn in kaart gebracht met moderne meettechniek op 122 jaar oude locomotief

Oud materieel en nieuwe techniek zijn samengebracht in een bijzondere samenwerking tussen Museum Buurtspoorweg (MBS), VolkerRail, Geonext en Asset Insight. Bij de MBS te Haaksbergen zijn met een 122 jaar oude locomotief meerdere metingen uitgevoerd om de zeven kilometerlange historische spoorlijn tussen Haaksbergen en Boekelo in beeld te krijgen.

IMG_7720.JPG

Met behulp van 3D-puntenwolken (digitale weergaven van objecten door middel van laserscanning) zijn meerdere metingen uitgevoerd om de huidige staat van de spoorlijn in kaart te brengen en zo te kunnen bepalen welk onderhoud nodig is in de toekomst. De metingen zijn uitgevoerd met meetapparatuur van VolkerRail, gemonteerd op een goederenwagon van deMuseum Buurtspoorweg. Waarbij de historische locomotieven ‘8107’ en ‘Sik 259’ de complete spoorlijn hebben gereden. GeoNext heeft vervolgens deze data verwerkt en voorbereid, zodat AssetInsight deze gegevens kon analyseren.

Oude technologie en nieuwe meettechnieken gaan hand in hand

De samenwerking tussen de partijen toont aan dat oude technologie en moderne meettechnieken hand in hand kunnen gaan om waardevolle informatie te verkrijgen over de huidige staat van historische spoorlijnen. Het resultaat van deze samenwerking is een gedetailleerde analyse en een beter inzicht in het onderhoud dat nodig is om deze historische spoorlijn voor de toekomstige generaties te behouden. Een bijzondere samenwerking waarin veel kennis en vakmanschap samen komt.

Betrouwbare partner voor spoorwegmonitoring

VolkerRail en Asset Insight voeren regelmatig soortgelijke werkzaamheden uit op grote schaal op het spoorwegnetwerk van ProRail. Zij zijn hiermee in staat om zeer nauwkeurige en gedetailleerde analyses uit te voeren om het Nederlandse spoor in optimale conditie te houden. Onze ervaring en expertise maken ons een betrouwbare partner voor het monitoren en onderhouden van spoorweginfrastructuur.