Zoeken

Indienststellingsstap 10 Lelystad Opstelterrein

TODO

lelystad1.jpg

Indienststelling Lelystad

Lelystad Opstelterrein krijgt te maken met meer materieel, een drukkere dienstregeling en kortere servicetijden. Om dat allemaal in goede banen te leiden, moeten we de capaciteit van het terrein vergroten. Zodat NS de vele treinen snel en grondig kunnen schoonmaken, onderhouden en klaarzetten voor de volgende dag. De volgende herinrichtingsacties zijn gepland:

• Er komt ruimte voor 40 extra treinwagons. Daarmee komt het terrein op een totaal van 148 wagons.

• Er komen verlichte service- en inspectiepaden langs alle sporen (behalve de rangeersporen). Op deze manier kunnen de werkzaamheden, zoals inspectie en schoonmaakacties, gemakkelijk vanaf de paden plaatsvinden. Dit scheelt rangeerbewegingen van treinen.

• Er komt een uithaalmogelijkheid voor rangeerbewegingen via de sporen. Een uithaalmogelijkheid is extra spoor waarmee treinen of wagons even apart gezet kunnen worden en vervolgens weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Afgelopen weekend is de eerste indienststellingsstap succesvol afgerond van opstelterrein Lelystad.

In deze buitendienststelling is aan de voorzijde van het opstelterrein vrijgave rangeren ingebouwd. Rijwegen worden ingesteld door de treindienstleider van Railverkeerleiding. Soms moet een trein op een emplacement echter heel veel rangeerbewegingen maken, dat hij het liefst zelf de wissels bedient. Hiervoor is het Vrijgave Rangeren bedoeld.

Tevens zijn in deze stap twee grote spoorkruisingen gerealiseerd zodat kabels en leidingen in de opvolgende stappen verder kunnen. Tot slot zijn bij de bovenleiding diverse draagconstructies geplaatst, waarmee ook daar in de opvolgende stappen bij de layouts-wijziging en -aanpassing van de spoorligging eenvoudig de draagkabels / rijdraden naar de nieuwe ligging kunnen worden geschoven.

De opleverdatum is 7 april 2021.