Zoeken

Kracht van mobiele werkplaats (MWP) gebleken uit succesvolle pilot

VolkerRail heeft eind september – in opdracht van ProRail - een pilot afgerond met een zogeheten mobiele werkplaats (MWP) op het spoor. Door de mobiele werkplaats in te zetten, zal naar verwachting in de toekomst 80 procent van de spoorstaafdefecten in contractgebied Zee-Zevenaar verholpen kunnen worden buiten het reguliere onderhoudsrooster (OHR). Dat zorgt voor minder hinder voor het overige treinverkeer en een verlaging van de werkdruk in het geplande OHR.

Mobiele werkplaats (2).jpg

 

In de afgelopen periode van de pilot is met een MWP op de Betuweroute gewerkt aan het repareren van spoorstaafdefecten. Dankzij de inzet van de MWP kon het tweede spoor ‘gewoon’ in dienst blijven en was er slechts een beperkte onttrekking nodig. Hierdoor was er weinig impact op het overige treinverkeer. Uiteindelijk zijn er in de tweede helft van september op het emplacement Kijfhoek en de vrije baan van de Betuweronde gedurende vijf treinvrije periodes twaalf spoorstaafdefecten aangepakt. 

Voor onze medewerkers bood deze manier van werken ook voordelen. Het werk kon nu overdag,op doordeweekse dagen worden uitgevoerd. Normaliter zou dit in de nacht en het weekend worden gedaan. Daarnaast waren alle benodigde voorzieningen binnen handbereik. 

Op een omgevingsveilige manier werken 
VolkerRail is al in januari begonnen met de voorbereidingen voor de werkzaamheden met de MWP. Daarbij werkten we nauw samen met de afdelingen Asset- en Capaciteitsmanagement (AM, CM en ICB) van ProRail. 

Op Kijfhoek kregen de teams met aanvullende maatregelen te maken, bijvoorbeeld omdat er bij klussen waar vonken en vuur vrijkomen, er geen wagon met gevaarlijke stoffen binnen een straal van 15 meter mag staan. Daarom is er op 27 juni een demo dag georganiseerd. Op basis hiervan zijn de restrisico’s (gerelateerd aan het werken met de MWP) besproken met Incidentenbestrijding (ICB) en met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en zijn op basis hiervan de laatste aanpassingen gedaan.Door middel van zogeheten explosiegevaarmetingen en het uit het werkgebied dirigeren van treinen, bleek uit de pilot dus ook dat met de MWP op een “omgevingsveilige manier” gewerkt kan worden.