Zoeken

ProRail en spooraannemers sluiten convenant over spooronderhoud

ProRail en de spooraannemers (VolkerRail, ASSET Rail, BAM Rail en Strukton Rail) hebben een convenant afgesloten over de verdere professionalisering van Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) aan het spoor. De basis van het convenant vormt een advies van een onafhankelijke auditcommissie die de opdracht had te onderzoeken in hoeverre de bestaande werkwijze in onderhoud verbetering behoeft.  

Leidend principe

De commissie concludeert dat het in concurrentie aanbesteden van prestatiegericht onderhoud het leidende principe dient te zijn. Volgens de commissie leidt PGO tot een veiliger spoor, met minder storingen, een hogere beschikbaarheid en hogere kwaliteit. Dit alles tegen lagere kosten.

ProRail en de aannemers onderschrijven deze conclusie. Het convenant is de basis voor een transitie naar een verbeterd contractmodel. Het voorkomen van vermijdbare storingen door middel van preventief onderhoud vormt de essentie van alle contracten.

Nieuwe standaard

Het convenant komt tegemoet aan de eerder dit jaar geuite zorgen van aannemers over Prestatie Gericht Onderhoud. Deze zorgen betroffen de wijze van contractering van de onderhoudscontracten en de gevolgen voor de kwaliteit van het spoor en het behoud van vakmanschap in de sector.

In 2014 worden de nieuwe contracten voor het eerst toegepast, binnen de vigerende wet- en regelgeving. Nieuwe toetreders kunnen te allen tijde in of na het transitieproces instappen en worden van alle relevante informatie voorzien.

Verder beogen de partijen een kennis- en opleidingscentrum en een transparante activa-database te hebben ontwikkeld. Eind 2017 moet de transitie zijn voltooid en is al het regulier spooronderhoud in Nederland conform de nieuwe standaard georganiseerd.

Partijen hebben er vertrouwen in dat het convenant een goede basis vormt voor een betrouwbaar en veilig spoor ten behoeve van de treinreiziger en de verlader.

Bron: Persbericht ProRail