Zoeken

ProRail gunt metamorfose Station Ede-Wageningen aan combinatie VolkerWessels Infrastructuur en Van Wijnen

TODO

Edespoort.jpg

ProRail gunt metamorfose Station Ede-Wageningen aan combinatie VolkerWessels Infrastructuur en Van Wijnen

In samenwerking met gemeente Ede en NS Stations vernieuwt ProRail het station van Ede-Wageningen. Aannemerscombinatie EdesPoort bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen vestiging Arnhem voert in opdracht van ProRail de werkzaamheden uit. Het werk betreft de vernieuwing van het station en het stationsgebied.

Metamorfose
Station Ede-Wageningen is om meerdere redenen toe aan vernieuwing en verbetering. Het stationsgebied in Ede ondergaat een flinke metamorfose en wordt een modern OV-knooppunt: een plek waar reizigers makkelijk en snel overstappen op de trein, bus, taxi en ander vervoer. Vanwege de voorspelde aanhoudende groei van reizigers wordt het nieuwe station ruimer opgezet. Er wordt een extra perron gebouwd en de bestaande perrons worden verbreed. Ook worden de voorzieningen, die het wachten op het perron aangenaam maken (kiosk, wachtruimtes), uitgebreid en verbeterd. Tegelijkertijd is het ontwerp zo ingericht dat het geheel open en overzichtelijk blijft.

Passend bij landschap en omgeving
Het station ligt aan de rand van de Veluwe, op de overgang naar de Gelderse Vallei. Het Veluwse landschap was een belangrijke inspiratie voor de vorm van de stationskap en de toren. Het stationsgebied krijgt een groen karakter dat naadloos overgaat in de omliggende bebouwing en toegangswegen. De toren bij de hoofdentree van het station wordt een uniek herkenningspunt, er wordt zichtbaar veel natuurlijk bouwmateriaal in verwerkt.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Het project Spoorzone Ede is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer op het traject Schiphol-Utrecht-Nijmegen. Het aantal reizigers tussen Schiphol, Utrecht en Nijmegen neemt toe, daarom werken ProRail en de NS toe naar een dienstregeling van zes intercity’s en vier sprinters per uur. Dit zorgt voor een verbeterde en meer frequente verbinding.

Planning
In het voorjaar van 2021 starten we met de realisatie. Naar verwachting wordt het nieuwe station eind 2024 opgeleverd.

Samenwerkende partijen
ProRail werkt voor dit project nauw samen met de NS en de gemeente Ede. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland. Aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail (beide onderdeel van VolkerWessels) en Van Wijnen voeren de werkzaamheden uit. Van Wijnen richt zich op de bouwkundige elementen, VolkerRail voert de rail-gerelateerde werkzaamheden uit en Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de civiele scope.