Zoeken

Circulariteit en duurzaamheid op Schiphol

De samenwerkingscombinatie VolkerInfra Schiphol, die bestaat uit VolkerRail en KWS, ontving dit jaar van Schiphol de gunning op perceel 2. Na een aanbestedingsperiode werd het contract aan ons gegund. Het contract heeft een initiële looptijd van drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. VolkerRail en KWS hebben eerder ook al acht jaar in deze samenwerkingscombinatie voor Schiphol gewerkt. De contractverlengingsconstructie biedt de mogelijkheid om te investeren in oplossingen die aansluiten op de duurzaamheidsvisie van de combinatie en van de opdrachtgever. Bovendien wordt de focus op kwaliteit hierdoor versterkt.

IMG_1948B.jpg
IMG_8201B.jpg

Duurzame en circulaire initiatieven

Duurzaamheid en circulariteit zijn topprioriteiten. Op deze gebieden zijn daarom ook al een aantal mooie initiatieven ontstaan. Zo wordt onder andere ruim 99% van het afval gescheiden en hergebruikt. Oud asfalt gaat naar onze eigen asfaltcentrale en beton gaat naar een naastgelegen breker terrein, waar het afhankelijk van de behoefte gebroken wordt en opnieuw kan worden verwerkt als betongranulaat of CTB (Cement Treated Base).

Daarnaast wordt een eigen materialen hub ingericht. Een materialen hub zorgt voor een optimale planning van transport, waardoor vrachtwagens efficiënter en met volle vracht rijden. Dit zorgt voor vermindering van het aantal transporten en daarmee de CO2-uitstoot. Ook biedt deze hub de mogelijkheid om “the last mile” met elektrisch materieel uit te voeren, zoals onze volledig elektrische knijperauto.

5D4C3481B.jpg

Mobiele betoncentrale

De samenwerkingscombinatie maakt op Schiphol gebruik van een mobiele betoncentrale. Door op locatie beton te maken en te verwerken, vermindert het aantal transportbewegingen. Bovendien is de doorstroom constanter en kan op een flexibelere manier beton worden geproduceerd.

IMG_0550B.jpg

CO2-neutraal werken

Gedurende het negenjarige contract wordt gestreefd naar halvering van de stikstofuitstoot. Door gebruik te maken van GTL (gas to liquid) in plaats van diesel wordt dit onder andere gerealiseerd.

Concernkracht

Naast de combinanten VolkerRail en KWS werken diverse VolkerWessels-ondernemingen mee aan dit project, waaronder Gebr. Van Kessel en VolkerWessels Infra Competence Centre