Zoeken

Trede 3 op de ProRail Veiligheidsladder verstevigd

VolkerRail heeft trede 3 op de Veiligheidsladder vastgehouden. VolkerRail is geauditeerd op de eisen van de Veiligheidsladder door het onafhankelijke bureau DNV. De audit heeft laten zien dat VolkerRail weliswaar nog op trede 3 staat, maar dat de basis van veilig werken verder verstevigd is. Het verbeterpotentieel is door de audit goed inzichtelijk gemaakt. Wat nu bereikt is, biedt VolkerRail een solide basis om de veiligheid verder uit te breiden richting trede 4 van de Veiligheidsladder.    

Veiligheid is het belangrijkste speerpunt van VolkerRail. Er wordt door VolkerRail continu gewerkt aan het veiligheidsbewustzijn van en veilig handelen door onze medewerkers.

Doel van de Veiligheidladder van Prorail is het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren. Vanaf 1 januari 2013 geeft een certificaat op niveau 3 van de veiligheidsladder recht op 5% fictieve korting bij aanbestedingen van ProRail. Dit betekent dat veilig gedrag wordt beloond. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld samen met spooraannemers, ingenieursbureaus, adviesbureaus en de wetenschap.