Zoeken

VolkerRail behaalt opnieuw trede 4 op de Veiligheidsladder

Voor het vijfde jaar op rij heeft VolkerRail trede vier op de Veiligheidsladder behaald, een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn in bedrijven te meten. Certificerende instelling Kiwa gaf hiervoor onlangs een positief advies, op basis van een audit die deze maand is uitgevoerd.

De audit is uitgevoerd op diverse locaties. Naast het bezoeken van projecten om daar de praktische uitvoer van veiligheid te controleren, zijn er interviews gehouden met werknemers in elke tak van het bedrijf, variërend van uitvoerend personeel tot management. De auditoren waren onder de indruk van de stappen die VolkerRail in het afgelopen jaar heeft gezet op het gebied van veiligheid en de manier waarop verbeterpunten uit de audit van het vorige jaar zijn opgepakt. De betrokkenheid van medewerkers is groot en gericht op de juiste veiligheidshouding, zowel binnen als buiten. Daarnaast valt op dat medewerkers elkaar durven aan te spreken en wordt er constant geëvalueerd en gekeken waar de veiligheid nog verder verbeterd kan worden. Het resultaat: een ruimschoots behaalde trede vier! Hoewel we hadden gehoopt trede vijf te kunnen halen, hebben we wel weer een flinke stap in de juiste richting gezet. Volgend jaar gaan we opnieuw proberen trede vijf te halen.

observaties.png

Halbe Zijlstra, directeur VolkerRail: “Deze uitslag maakt duidelijk dat we ons steeds bewuster worden van het belang van veilig werken. Door continu te investeren in verhoging van het veiligheidsbewustzijn zetten we stappen op het gebied van houding en gedrag. Veiligheid staat bij ons altijd en overal op één. We werken veilig of we werken niet.”

Bewust veilig handelen

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Aanvankelijk is het certificatiesysteem ontwikkeld door ProRail, maar sinds 1 juli 2016 is het in beheer genomen door NEN. NEN is een internationaal erkend schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). Lees meer hierover op de site www.veiligheidsladder.org.