Zoeken

VolkerRail investeert in uniek nieuw duurzaam en digitaal spoormaterieel

Vianen, 31 mei 2022 - VolkerRail doet samen met VolkerWessels een substantiële investering in duurzaamheid met de ontwikkeling en productie van de eerste hybride stopmachine voor de Nederlandse markt. De 65 meter lange stopmachine met hybride aandrijving van fabrikant Plasser & Theurer is de eerste in zijn soort die zowel kan rijden als werken op het Nederlandse spoor (1500V DC en 25kV AC) en is daarmee een cruciaal en uniek emissiearm materieelstuk voor spoorwerkzaamheden.

Stoptrein VolkerRail.png

Emissievrij VolkerWessels
De investering is volledig in lijn met eerdere investeringen in duurzaam materieel door VolkerWessels en diverse dochterondernemingen. Zo werden er de afgelopen maanden een volledig elektrische 160 ton rupshijskraan, elektrische asfaltspreidmachines, walsen en trilapparaten aangekocht. Cees de Wijs, lid van de Raad van Bestuur VolkerWessels en verantwoordelijk voor de divisie Infrastructuur: “De investering in de hybride stopmachine is de grootste investering op het gebied van duurzaam materieel van VolkerWessels tot nog toe, maar levert ons een duidelijk concurrentievoordeel op gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Nederland. Met deze investering voegen we de daad bij het woord in het realiseren van onze duurzaamheidsambities. We werken op deze manier aan een emissievrij VolkerWessels in 2030.”

Duurzame technologiedrager
De machine maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van de elektriciteit van de bovenleiding. Als er door (veiligheids-) omstandigheden geen spanning op de bovenleiding staat, maakt de machine gebruik van een ”schone” dieselmotor. Uiteindelijk is de inschatting dat de hybride stopmachine voor meer dan 80% emissievrij kan worden ingezet. Daarnaast is de machine installatie zodanig ontworpen, dat op termijn de dieselmotor vervangen kan worden door een waterstofaandrijving.

De nieuwe stopmachine is als technologiedrager inzetbaar voor het complete proces rond spoorligging van de Nederlandse railinfra van nieuwbouw, vernieuwing tot onderhoudswerkzaamheden. De machine voert metingen uit, corrigeert spoor- en wisselligging, verdicht het ballastbed en veegt het spoor schoon. Daarmee is de machine een mijlpaal voor het wereldwijde veranderingsproces naar geïntegreerd gedigitaliseerd spooronderhoud.

Toekomstgerichte digitale apparatuur
De machine wordt onder andere uitgerust met de nieuwste digitale systemen, waaronder een infra scan- en meetsysteem waarmee diverse parameters in en rond het spoor automatisch geregistreerd en gecontroleerd worden. Dit maakt het mogelijk om potentiële gevaren in een vroeg stadium te identificeren, maar ook om direct tijdens de werkzaamheden de juiste corrigerende maatregelen te nemen. Daarnaast kan de verdichting van het ballastbed automatisch worden geregeld en geregistreerd, krijgt de machine een geavanceerd positiemeetsysteem en een automatisch wisselassistentiesysteem.

Ontwikkeling in samenwerking
Tijdens de 28e International Exhibition for Track Technology (iaf) in Münster wordt op dinsdag 31 mei officieel het contract voor de ontwikkeling in samenwerking tussen VolkerRail met fabrikant Plasser & Theurer ondertekend. De stopmachine Unimat 09-8x4/4S Dynamic E3 wordt in de zomer van 2024 in Nederland geleverd. Met alle betrokken instanties zal al vroegtijdig aan een succesvolle toelating op het Nederlandse spoorwegennet gewerkt worden.