Zoeken

VolkerRail ontvangt positief advies voor trede 5 op Veiligheidsladder

Vandaag heeft VolkerRail officieel het positieve advies mogen ontvangen voor trede 5 op de Safety Culture Ladder, voorheen Veiligheidsladder. Kiwa, de certificeringsinstantie van de Safety Culture Ladder, heeft dit advies aan VolkerRail uitgebracht. “Een topprestatie waar we ontzettend trots op zijn”, aldus Halbe Zijlstra, algemeen directeur van VolkerRail.

VPL bericht.jpg

Aanzienlijke groei in veiligheidsbewustzijn

Na een aantal jaren op een robuuste vierde te staan, wordt het harde werk van onze mensen beloond met dit mooie advies. “Het is een bevestiging van de groei die ons bedrijf op het gebied van veiligheidsbewustzijn heeft doorgemaakt.”, zegt Sander van der Glas, teamleider Veiligheid. “Veilig onderweg, daar doen we het voor. Dat is onze missie en dit geldt niet alleen voor de reizigers, waarvoor wij veilig onderweg zijn mogelijk maken, maar juist ook voor onze eigen mensen die keihard werken om de veiligheid aan het spoor te waarborgen. Het is een beloning voor de inzet van ons allemaal.”

Samenwerking en actieve kennisdeling in de keten

De afgelopen jaren is VolkerRail aan de slag gegaan met het verbeteren van de veiligheidscultuur én met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Van der Glas: “Veiligheid is niet iets dat je je mensen opdraagt. Echte veiligheid komt van binnenuit. Door met elkaar open gesprekken te voeren, te bespreken waar het beter kan en door ook onze ketenpartners hierin te betrekken, tillen we veilig werken branche-breed naar een hoger niveau. We willen samen de kansen op risico’s verkleinen, daar horen de onderaannemers waarmee we samenwerken uiteraard ook bij. We maken de samenwerking zo optimaal mogelijk door van elkaar te leren. We werken veilig, of we werken niet.”

Veilig én gezond de toekomst tegemoet

Kijkend naar de toekomst, streeft VolkerRail naar meer dan enkel het behouden van veiligheid op het hoogste niveau. Zijlstra: “Veilig werken is een combinatie van samenwerken, kennis delen, en bewustzijn. In combinatie met onze speerpunten digitalisatie en duurzaamheid, willen we veilig werken ook effectiever maken. We zorgen ervoor dat ‘lessons learned’ uit het verleden, worden meegenomen in de toekomst. We blijven vooruitstrevend in het beheersen van risico’s. Dit doen we niet alleen, maar met alle partijen in de keten. Dit zorgt er voor dat we elke dag veiliger werken. Op deze manier dragen we bij aan een veilige en gezonde werkomgeving voor alle betrokkenen. Iedereen weer veilig thuis, dat is waar wij ons voor blijven inzetten!”

WhatsApp Image 2021-03-30 at 16.49.44.jpeg

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder, voorheen de Veiligheidsladder, is een beoordelingsmethode om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.