Zoeken

VolkerRail start pilot duurzame onkruidbestrijding

Met ingang van 10 mei start VolkerRail met een pilot voor duurzame onkruidbestrijding. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Bayer, specialist in het bestrijden van onkruid op een duurzamere manier: eWeeding en SWS

index.jpg

Op 10 mei wordt de pilot gestart bij PGO-contractgebied Zee-Zevenaar, waar VolkerRail momenteel onderhoudsbeheerder is. Onkruid dat langs het spoor groeit zal chemisch en automatisch worden bestreden met een zogenaamde onkruidspraytrein. Deze trein is voorzien van een SWS: een Smart Weeding System. Dit houdt in dat vanuit het treinstel met camera’s en data onkruid wordt gedetecteerd dat direct op een zeer gerichte en passende manier bestreden kan worden. Hierdoor worden minder bestrijdingsmiddelen ingezet, wordt per onkruidsoort bekeken welk bestrijdingsmiddel ingezet dient te worden en wordt alleen het noodzakelijk te bestrijden onkruid aangepakt.

Bij VolkerRail vinden we het belangrijk om milieubewust te werk te gaan. Met de pilot hopen we een vernieuwende en duurzame manier gevonden te hebben om het onkruid in de toekomst gerichter en op een meer milieuvriendelijke manier tegen te gaan.

In juni starten we eveneens in samenwerking met Bayer de pilot eWeeding in Twente. In het PGO-contractgebied Twente, dat VolkerRail de komende vijf jaar in onderhoudsbeheer heeft, zal worden getest met het elektrisch bestrijden van onkruid. Hierover later meer.

index2.jpg
Fotografie: Edwin Mos, VolkerRail