Zoeken
Groepsfoto vakgroep ontwerpmanagement

VolkerWessels InfraNL ontwerpmanagement middag

Op 18 juni vond de VolkerWessels InfraNL ontwerpmanagement middag plaats. Deze middag was georganiseerd voor de vakgroep van ontwerpleiders en -managers van alle werkmaatschappijen binnen de infradivisie*. De middag stond in het teken van elkaar inspireren, uitdagen en verbinden rondom het thema integraal ontwerpmanagement.

De vakgroep komt drie keer per jaar samen, waarvan er één keer groots wordt uitgepakt. Bijzonder was de aanwezigheid van de klanten Rijkswaterstaat en ProRail als gastspreker en sparringpartner. Hierdoor kregen de aanwezigen nog beter inzicht op het integrale ontwerp proces over de verschillende projectfases heen. Samen met de klant werd er onder andere gesproken over de fases voorafgaande aan de marktuitvraag, de context en de diverse belangen en uitdagingen van klantorganisaties en hun vertegenwoordigers die bij zo’n proces komen kijken.

Het was een interactieve middag onder leiding van Martijn Scheijde, waarbij de deelnemers van de verschillende werkmaatschappijen van VolkerWessels InfraNL, samen met de klanten Rijkswaterstaat en ProRail, elkaar inzicht gaven in elkaars achtergronden, werkwijze, kennis en expertise. Dit werd onder andere gedaan door elkaar mee te nemen in welke uitdagingen we op het pad zijn tegen gekomen en door best-practices van het integrale ontwerpproces over de verschillende projectfases heen te bespreken. De focus lag hierbij op onderdelen die goed gaan en die beter kunnen gaan, zowel aan de persoonlijke skills zoals leiderschap en overtuigingskracht als aan de structuurkant zoals het inrichten en beheersen.

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waarin verschillende werkmaatschappijen samenkwamen. De uitwisseling van ideeën en ervaringen heeft gezorgd voor nieuwe inzichten en mogelijkheden. Energievol en met gezamenlijke doelen gaan we samen de toekomst tegemoet!


* InfraNL, VolkerRail, Van Hattum en Blankevoort, Vialis, KWS en Aveco de Bondt