Zoeken

BBV Gelre Nijmegen

Één van de spraakmakende projecten waaraan wij werken is BBV Gelre, Nijmegen en omstreken. In het contract van dit project zijn onder meer activiteiten opgenomen die normaliter door opdrachtgever ProRail zelf worden uitgevoerd, zelfs nog voordat de aanbesteding start. 

Conditionerende werkzaamheden

Het project behelst een aantal locaties in de omgeving van Arnhem en Nijmegen waarop we werkzaamheden verrichten. Ook de vernieuwing van het emplacement Arnhem en Nijmegen maken deel uit van het project. In totaal gaat het om 30 kilometer aan spoor en de vervanging van zes wissels in Arnhem. Uniek aan dit project is dat de onderzoeksfase ook tot onze scope behoort. In het contract is opgenomen dat de aannemer zelf de conditionerende werkzaamheden uitvoert, een onderdeel dat normaliter door verschillende ingenieursbureaus- en onderzoeksbureaus in opdracht van ProRail wordt uitgevoerd. Informatie die de aannemer op zijn beurt pas beschikbaar krijgt tijdens de aanbesteding. In dit project zijn we daar dus zelf verantwoordelijk voor.

Verantwoordelijkheid

Door de conditionerende werkzaamheden bij de aannemer neer te leggen, worden mogelijke discussies achteraf voorkomen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het vergaren van de juiste informatie om het project op een efficiënte manier aan te vliegen. We zijn gestart met de conditionerende onderzoeken. Om een goed beeld te krijgen van de aard van de werkzaamheden hebben we het spoor op de diverse tracés over een lengte van in totaal 30 kilometer centimeter voor centimeter gescand met een grondradar. Ook de detectie van Niet Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE) en onbekende obstakels in de ondergrond lag op ons bordje. Op basis van onze bevindingen zijn de gevolgen bekeken en hebben we een geoptimaliseerd plan van aanpak beschreven op basis van de uitgevoerde onderzoeken dat bijvoorbeeld ook rekening houdt met de flora en fauna.

 

Bij conventionele contracten starten we doorgaans een maand of drie tot vier na gunning met de uitvoeringswerkzaamheden op locatie. In dit geval zijn we ongeveer een jaar bezig geweest met de onderzoeken en het opstellen van het plan van aanpak. Door op deze manier te werk te gaan, legt ProRail een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de aannemer neer. Momenteel zitten we midden in de uitvoering.