Zoeken

Merwedebrug

Noodreparatie Merwedebrug: Tijdens het inspecteren van de brug in het kader van de verbreding van de A27 zijn in oktober 2016 haarscheurtjes ontdekt in de draagbalken van de brug. VolkerRail werkte, in opdracht van de aannemerscombinatie VolkerInfra-Van Oord (ViVo), mee aan de versnelde oplossing voor versteviging van de brug uit.

Spoedklus

Uit veiligheidsoverwegingen is besloten geen voertuigen meer toe te laten die zwaarder zijn dan 3,5 ton. Dit om verdere overbelasting van de brug te voorkomen. Vanaf dat moment zijn de vakmensen van VolkerRail 24/7 in touw. Eerst met het maken van de eerste plannen en planning. De 24 meest urgent te repareren verbindingen zijn als eerste aangepakt, zodat de brug op 9 december 2016 weer open kon voor zwaar verkeer. In totaal moesten 48 verbindingen van de brug versterkt worden met stalen platen. In het eerste kwartaal 2017 zijn ook de overige 24 verbindingen gerepareerd en ging de brug weer open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer.

Methode

Er is gekozen voor een uitvoeringsmethode waarbij een steiger over de hele lengte onder de brug werd aangebracht. Deze steiger hing niet lager dan de kokers waarin gewerkt wordt om de inspecties uit te voeren. Per te verstevigen plek werd vervolgens een kleinere steiger gebouwd die in één dag op- en afgebouwd kon worden. Vanuit veiligheidsoogpunt werd geen scheepvaartverkeer toegestaan onder de boog waaraan op dat moment werd gewerkt. Er werd onder één boog op diverse plekken tegelijk gewerkt.