Zoeken
20170515_Ton Meijer_Schiphol3.jpg

Passagiersbruggen Schiphol

Een van de projecten waar onze mensen druk mee bezig zijn, is het plaatsen van passagiersbruggen op Schiphol Airside. Gedurende het hele jaar worden oude passagiersbruggen verwijderd en vervangen voor nieuwe bruggen.

In China brengen onze mensen een bezoek aan de leverancier van de bruggen. Met grote vrachtschepen worden de bruggen naar Nederland gebracht. De oude bruggen worden verwijderd, waarna de nieuwebruggen worden opgebouwd en geplaatst. Vervolgens vindt de testfase plaats waarbij gecontroleerd wordt of de bruggen volgens de gestelde eisen en richtlijnen werken. De opbouw- en testfase duurt ongeveer drie weken en daarna kan de passagiersbrug in gebruik worden genomen. 

In totaal worden er in 2017 11 passagiersbruggen geplaatst. Hiervan zijn drie bruggen enkel en acht bruggen dubbel.