Zoeken

Contract IJssel-Herfte ondertekend – Noord-Oost-Nederland beter bereikbaar per spoor

Een belangrijke mijlpaal in de verbetering van station en spoorknooppunt Zwolle. Vandaag ondertekenden de VolkerWesselscombinatie VolkerRail - Van Hattum en Blankevoort en ProRail de overeenkomst voor het projectdeel IJssel-Herfte. In dit projectdeel vallen onder meer de spoorverdubbeling Zwolle-Herfte en de herinrichting van het RGS-opstelterrein. Het levert een enorme verbetering op van de bereikbaarheid van Noord-Oost-Nederland.

Markant moment

De ondertekening van dit contract is een markant moment en valt vijf jaar na het formuleren van de eerste ideeën voor deze omvangrijke werkzaamheden. In vijf jaar van verkenning, via planstudie tot realisatie; voor een project van deze omvang en met deze complexiteit is dat een prestatie van formaat, met bijdragen van velen. Combinatie VolkerRail / Van Hattum en Blankevoort gaat binnen dit contract nauw samenwerken met een aantal andere VolkerWesselsondernemingen, te weten KWS, VolkerInfra en Volker Stevin Kabelwerken Railinfra.

Kortere reistijd en betere aansluiting

Voor de treinreizigers in Noord-Oost-Nederland is dit goed nieuws!

  • De reistijd tussen Zwolle en Leeuwarden / Groningen wordt verkort
  • Daardoor krijgt de reiziger twee keer per uur aansluiting op de regionale treinen in Leeuwarden / Groningen.
  • Er kunnen extra treinen rijden tussen Zwolle en Leeuwarden.
  • De overstaptijden in Zwolle worden verbeterd, doordat meer treinen tegelijk kunnen aankomen en vertrekken.

Bijzondere contractvorm

In feite gaat het om twee overeenkomsten: een UAV-GC Basisovereenkomst en een Alliantieovereenkomst. Dit laatste is een bijzondere contractvorm die ProRail en andere opdrachtgevers steeds meer willen toepassen met het doel een optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te stimuleren. Meer informatie: https://www.prorail.nl/projecten/spoorverdubbeling_zwolle-herfte

 

Op de foto vlnr de heer Vos (VolkerRail), mevrouw Rietstra (ProRail), de heer Van der Meer (Van Hattum en Blankevoort) en de heer Maijers (projectmanager ProRail).