Zoeken

Duurzame doelen voor project NoorderSpoort

Project ZwolleSpoort is in volle gang! In opdracht van de Zwolse Alliantie Zwaluw (samenwerkingsverband tussen ProRail en VolkerWessels) is NoorderSpoort gestart met de spoorverdubbeling tussen Zwolle IJssel en Herfte. NoorderSpoort bestaat als aannemerscombinatie uit VolkerRail, KWS Infra en Van Hattum & Blankevoort. Het doel van ProRail en onze aannemerscombinatie is om zo duurzaam en verantwoord mogelijk te werk gaan.

Duurzaamheidskansen in kaart

Om duurzaam werken te stimuleren, organiseerde het projectteam een duurzaamheidmiddag. Hierbij waren medewerkers van VolkerRail, Van Hattum en Blankevoort, VolkerInfra en ProRail aanwezig. De sessie was bedoeld om, binnen de randvoorwaarden van het project, duurzaamheidskansen in beeld te brengen. Op deze manier kan maximale winst worden behaald op thema’s als mobiliteit, aankleding en hergebruik van materialen.

Concrete initiatieven

De duurzaamheidssessie startte met een brainstormsessie. Hierbij werden vanuit de diverse organisaties duurzaamheidsinitiatieven opgehaald. De duurzaamheidsideeën variëerden van het hergebruik van ballast, tot onderzoek van hergebruik van puin in beton en van herbestemming van te verwijderen bomen, tot het bekijken van de mogelijkheden om een duurzame geluidswal toe te passen. We kijken met elkaar terug op een zeer succesvolle sessie met concrete ideeën als resultaat! De komende weken worden de ideeën achter de schermen verder uitgewerkt en nader onderzocht op haalbaarheid.