Zoeken

PVT Weert op tijd in dienst.

Vanochtend is het eerste grote project binnen het Programma Vervangen Treinbeveiliging Weert (PVT) succesvol in dienst gebracht. De afsluiter - een negendaagse buitendienststelling – is ondanks de warme weersomstandigheden zeer voorspoedig verlopen.

Vernieuwing van formaat

PVT Weert omvat het vernieuwen van de volledige treinbeveiligingsinstallatie op het traject Eindhoven – Weert – Roermond, over een lengte van ruim 60 kilometer. De uitvoering van het project is gestart in maart 2016 en heeft na een zorgvuldige voorbereiding geleid tot de indienststelling zoals deze nu heeft plaatsgevonden.

 

De combinatie VolkerRail/ Verebus Engineering heeft samen met haar partners Two-B engineering, B-Next en Alstom Transport, het ontwerp gemaakt van de nieuwe treinbeveiligingsinstallatie (IXL iVPI). Daarnaast zijn vier nieuwe relaishuizen gebouwd en voorzien van alle technische installaties, die volledig voldoen aan de huidige voorschriften.

Goede samenwerking

VolkerRail heeft het realiseren van drie relaishuizen (civiel en installaties), inclusief al het interne kabelwerk voor haar rekening genomen. Als partner van Verebus Engineering waren we ook nauw betrokken bij het uitwerken van het ontwerp. Het werk omvatte naast de realisatie ook het uitvoeren van alle FAT- en SAT-testen. Verebus Engineering heeft als systeemintegrator de volledige veiligheidstesten en integratietesten uitgevoerd, waarna het spoor terug in dienst kon worden gegeven. Vanochtend om 05.00 uur reed de eerste trein veilig vanuit Eindhoven naar Weert over het nieuw beveiligde spoor. Tijdens de uitvoering van dit werk is uitstekend samengewerkt met Strukton Rail. Deze partij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden aan de spoorbaan waaronder het leggen van nieuwe kabels (totaal 1.400 km) en het plaatsen van nieuwe seinen (150st).

Complexe klus

PVT Weert maakt onderdeel uit van een vernieuwingsprogramma waarin de bestaande Treinbeveiliging, zoals die in de naoorlogse periode is aangelegd, wordt vervangen door een nieuwe generatie Treinbeveiliging. De combinatie VolkerRail/Verebus Engineering heeft laten zien dat zij projecten van dergelijke schaal en complexiteit kan organiseren en uitvoeren.