Zoeken

Unieke training veilig werken bij VolkerRail

Vandaag hebben onze collega’s van de afdeling RWW (Rail, Weg, Water), die zich bezighouden met werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, een bijzondere training gekregen. Onder leiding van twee experts van Van Wilchem is redden op hoogte en in besloten ruimtes geoefend. Voor deze specifieke situatie is een aanvullende training georganiseerd die gericht is op veilig werken, iets wat van essentieel belang is in de werkvelden van VolkerRail.

Mock-up

Na een uitgebreide instructie over veilig werken, wat te verwachten en wat te doen als er iets gebeurt, ging het praktische deel van de training van start. Voor het geven van de praktijktraining is een speciale mock-up van de Haringvlietbrug gemaakt. Deze mock-up is een een-op-een nabootsing van de locatie waarin op de Haringvlietbrug gewerkt zal worden. Er werd geoefend met een SKED, een flexibele brancard, en een figurant die als slachtoffer uit de werklocatie gered moest worden. Een onvoorziene situatie waarin iemand uit de Hangvlietbrug gered moest worden, werd op deze manier zo echt mogelijk nagebootst.

Vijftien meter hoog

Tijdens de herstel- en verstevigingswerkzaamheden aan de Haringvlietbrug bevinden onze mensen zich op zo’n vijftien meter boven N.A.P. en in een zeer kleine ruimte. Het is daarom belangrijk om te weten hoe er gehandeld moet worden als een medewerker onwel wordt. Hier werd uitgebreid op ingegaan tijdens de training, zodat onze mensen weten wat te doen als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet.

Inspelen op risico's

Voor VolkerRail is deze training een unieke methode van voorbereiding op de werkzaamheden. Het werk dat onze mensen aan de Haringvlietbrug gaan uitvoeren is dermate specialistisch, dat een goede en uitgebreide voorbereiding hieraan niet mag ontbreken. Met deze training spelen we voorafgaand aan de werkzaamheden in op mogelijke risico’s.