Zoeken

Veiligheid centraal tijdens eerste branchebrede leveranciersdag spoorsector

Wat betekent veiligheid voor jou? Dat was de eerste vraag die aan een ieder werd gesteld tijdens de eerste branchebrede leveranciersmiddag in de spoorsector in Nederland op 23 oktober bij railAlert in Amersfoort. Een vraag die in alle openheid werd beantwoord door ons allemaal.

Een branchebrede leveranciersmiddag? Jazeker! Veiligheid op het spoor is immers voor en van ons samen. Bovendien is het voor de leveranciers wel zo efficiënt om één keer naar een leveranciersbijeenkomst te gaan in plaats van vier keer naar vier bijeenkomsten. Uitgenodigd waren capaciteitsleveranciers voor spoorwerk, op het gebied van baan, seinwezen en bovenleiding. Organisatoren waren de spoorbedrijven BAM Infra Rail, Dura Vermeer, Strukton Rail en VolkerRail.

 

Niet alleen de eerste vraag ging over veiligheid. De hele dag stond in het teken van veiligheid, met als onderliggende thema’s het delen en open spreken over incidenten binnen de branche en de vraag hoe wij binnen de branche het V&G-bewustzijn gezamenlijk gaan vaststellen en verder ontwikkelen.

Samen kozen wij als eerste thema een proactieve houding: elkaar aanspreken, je laten aanspreken en het doen van meldingen.

Feedback

Goed om te horen is dat ook bij leveranciers veiligheid gaat vóór omzet en dat veiligheid niet alleen zakelijk geldt, maar ook privé. Ook kwamen er goede ideeën vanuit de spooraannemers. Zo werd duidelijk dat de organiserende bedrijven niet uniform werken, dat er behoefte is aan een centraal VGM-beleid en een gezamenlijk meldpunt in de branche voor onveilige situaties en bijna-ongevallen, en dat er vaak onvoldoende of geen terugkoppeling is op gedane meldingen. Ook is het door de ‘gezagsverhouding’ (opdrachtnemer versus opdrachtgever / werknemer versus leidinggevende) vaak lastig om elkaar aan te spreken. Vanuit de leveranciers is aangegeven dat ze behoefte hebben aan ondersteuning  om te verbeteren op het gebied van ‘aanspreken’, ‘aangesproken worden’ en ‘melden’. Duidelijke verbeterpunten dus.

Evalueren

Op 13 november evalueren de organiserende spoorbedrijven de leveranciersdag. Zij zullen dan ook antwoorden formuleren op de vragen die tijdens de dag naar voren kwamen en vervolgacties bepalen. Uiteraard volgt daarover terugkoppeling naar de leveranciers.