Zoeken

VolkerRail en ProRail voeren pilot grondstabilisatie en grondrecyclage met kalk succesvol uit!

In Nijmegen zijn VolkerRail en ProRail de afgelopen maanden intensief bezig geweest met het uitvoeren van een bijzondere pilot. Op de locatie BBV noordoost Nijmegen zit veel klei in de grond. Hierdoor is de grond niet stevig genoeg om treinen eroverheen te laten rijden. ProRail en VolkerRail bedachten hier een duurzame oplossing voor: Kalk. Als eerste in de Nederlandse railinfrawereld past VolkerRail deze werkwijze toe.

Stabiel dankzij kalk

In week 9 en week 12 van dit jaar zijn de eerste testen uitgevoerd met Terastap, de kalk die voor deze pilot wordt gebruikt. Het kalkmengsel wordt ter ondersteuning van het baanlichaam over de kleigrond gelegd. Vervolgens worden de kalk en de grond met elkaar vermengd door een ploeg waardoor er grondstabilisatie plaatsvindt. Deze grondverbetering zorgt ervoor dat treinen toch door het gebied kunnen rijden, zonder destabilisatierisico’s van de grond.

Duurzaam en stevig

Werken met Terastap is een zeer duurzame vorm van werken. Kalk is een natuurlijke stof en omdat er gebruik wordt gemaakt van de kleigrond hoeven er geen tonnen zand aan- en afgevoerd te worden. Doordat er minder transport nodig is tasten mogelijke uitstoten van gas en benzine het milieu niet aan. Niet alleen is deze werkwijze erg duurzaam, ook is het ecologisch, kostenbesparend en tijdbesparend.

Primeur

Op kleinere schaal en buiten de railinfrasector is deze werkwijze al eerder toegepast, bijvoorbeeld in parkeerplaatsen. Echter is dit de eerste keer dat er in Nederland met kalk wordt geëxperimenteerd op deze grootte. Dit maakt werken met kalk niet alleen nieuw voor VolkerRail, ook voor ProRail is dit nieuw.

Duurzamer vooruitzicht

De derde en laatste proef van deze pilot was een succes. De resultaten zijn zeer positief en de ondergrond is dankzij de Terastap zodanig verbeterd dat het erg stevig is geworden. De waarden liggen ver boven de gestelde eisen, dus het is zeker dat deze duurzame werkmethode in de toekomst vaker toegepast zal worden