Zoeken

VolkerRail, ETS Spoor en Vossloh brengen duurzaam spoorstaafonderhoud naar hoger niveau

VolkerRail heeft samen met haar partners Vossloh Rail Services en ETS Spoor een innovatieve en baanbrekende pilot met een freestrein uitgevoerd. Om de mogelijkheden met frezen onder de specifieke Nederlandse omstandigheden te onderzoeken werd er in 2016 een geslaagde proef uitgevoerd. Deze proef, uitgevoerd op de sporen van ProRail, werd de basis voor de eerste freescampagne welke nu van start is gegaan.

Het mobiele frezen kan worden toegepast voor  zowel preventief, cyclisch als correctief bewerken van spoorstaven. Ten opzichte van de huidige slijptechnieken kent frezen meerdere voordelen:

  • Geen hitte inbreng / beschadiging van de spoorstaaf;
  • Uiterst schone werkmethode middels het afzuigen van de spanen;
  • Vrijwel geluidloze werkmethode;
  • Geen brandgevaar;
  • Grote materiaalafname per gang;
  • Perfect spoorstaaf langs- en dwarsprofiel.

In juni 2016 werd er gedurende zes nachten gewerkt op diverse schadebeelden, spoorconstructies en ondergronden. De resultaten die hieruit voortkwamen waren veelbelovend. In de periode die hierop volgde zijn de meetresultaten beoordeeld. Daarnaast heeft er monitoring op de gefreesde spoorstaven plaatsgevonden en er werd er nader onderzoek door de TU Delft verricht.

 

De komende twee weken zal het schadefrezen binnen de PGO-gebieden echt van start gaan. Met de introductie van mobiel frezen zet VolkerRail een enorme stap in duurzaam spoorstaafonderhoud in Nederland.