Zoeken

VolkerRail introduceert nieuwe reddingssets voor redden op hoogte en vanuit besloten ruimten

Bij VolkerRail hebben we een nieuwe uitrusting reddingsmiddelen uitgereikt aan onze diverse  techniekvelden. Deze zomer hebben onze mensen de nieuwe uitrustingen in ontvangst genomen. We zijn erg blij deze uitrustingen aan onze mensen te verschaffen. Samen streven we naar een zo veilig mogelijke werkplek. Een goede uitrusting voor iedereen kan hieraan bijdragen.

Bewustzijn is een must

Onze mensen werken regelmatig op hoogte. Het is daarom belangrijk dat zij zich bewustzijn van de mogelijke risico’s die werken op hoogte met zich meebrengt. Door middel van uitgebreide trainingen ‘Werken en redden op hoogte’, en een goede uitrusting kan worden gezorgd dat onze mensen zich meer bewustzijn van de risico’s. Door het beschikbaar stellen van de juiste middelen kan het werk veiliger worden uitgevoerd en kan er adequaat worden gehandeld op de momenten dat dit nodig is.

Specifiek samengesteld

Dit voorjaar is binnen VolkerRail een inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie is per techniekveld vastgesteld welke specifieke behoefte er was. Per techniekveld is een reddingsset samengesteld, die is afgestemd op de werkzaamheden. Per discipline is gekeken naar risico’s die samenhangen met werken op hoogte. Voor deze disciplines is een nieuw standaardpakket beschikbaar gesteld.

Veilig of niet.

De verschillende techniekvelden hebben daarnaast een nieuwe uitrusting valbeveiligingsmiddelen ontvangen. Omdat het van belang is dat de reddingssets ook op de juiste manier worden gebruikt en men in de werkvoorbereiding al rekening houdt met de mogelijke scenario’s, zijn voor gebruik op de werklocaties verschillende valbeveiligingstrainingen gegeven.

 

We streven ernaar om zo veilig mogelijk te werken en met deze reddingsets zijn we hier weer een stap dichterbij: we werken veilig of we werken niet!