Zoeken

VolkerRail organiseert eerste stakeholdersdialoog over Duurzaamheid

VolkerRail heeft, als eerste werkmaatschappij binnen VolkerWessels, een stakeholdersdialoog over duurzaam asset management georganiseerd. De bijeenkomst begon vroeg in de ochtend en werd geopend door Algemeen Directeur Jan Vos. Onder het genot van een ontbijt werden gasten van verschillende bedrijven uit de infrasector meegenomen in dit maatschappelijke thema.

Bijzonder bezoek

De dialoog werd voorgezeten door prof. dr. Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM, professor Duurzaam Innoveren aan de Universiteit van Utrecht en directeur van het Utrecht Sustainability Institute. De bewustwording van het belang van duurzaam werken stond centraal in haar inleidende presentatie.  

Goed voorbeeld

Matthijs Koster, directeur Service & Onderhoud van VolkerRail vertelde daarna over een praktijkcase in duurzaam spooronderhoud. Door spoorstaven te frezen in plaats van te vervangen wordt de levensduur verdubbeld. Dit is een voorbeeld van succesvolle samenwerking op het gebied van duurzaamheid in de keten.

Na de plenaire presentaties werden de aanwezigen uitgedaagd om in dialoogrondes door te spreken aan de hand van verschillende stellingen. 

Samen verantwoordelijk

Uit de goede gesprekken die tijdens deze ochtend met elkaar gevoerd zijn, kwam één ding erg duidelijk naar voren: voor de spoorsector is het van essentieel belang om tijd en energie te steken in het verduurzamen van het werk. Dit geldt voor ieder bedrijf binnen de keten en het is daarbij belangrijk dat iedere partij hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

Breed publiek

Professionals van onder andere Vossloh, TU Delft en ProRail waren bij de bijeenkomst aanwezig. Ook waren er gasten vanuit verschillende werkmaatschappijen van het VolkerWesselsconcern (onder andere Vialis en Van Hattum en Blankevoort).

Binnen bereik

De stakeholdersdialoog heeft gezorgd voor wederom een stap in de goede richting. Binnen VolkerRail is het van belang dat er een cultuurverandering plaatsvindt. Op die manier zorgen dat we nog meer richting een duurzame denk- en werkwijze gaan. Met de keten kunnen we zorgen dat we meer duurzaam werken. We zijn met elkaar in staat om grondstoffen zodanig te gebruiken en ontwikkelen dat we deze na gebruik kunnen terugbrengen in de economie. Als we hier met elkaar tijd en energie in steken dan komt de circulaire economie binnen bereik; het hoogst haalbare in het kader van duurzaamheid binnen de spoorsector.