Zoeken

Wisselverwarming Watergraafsmeer succesvol en tijdig opgeleverd

Afgelopen weekend is op feestelijke wijze de vernieuwde wisselverwarming op het emplacement Watergraafsmeer (Amsterdam) in dienst gesteld. VolkerRail heeft hier, in opdracht van ProRail, ruim 86 wisselverwarmingsinstallaties vernieuwd. Op uitnodiging van het projectteam zijn directie- en managementleden van ProRail en VolkerRail in de bouwkeet geïnformeerd over het succesvolle verloop van het project. Daarna mochten ze zelf aan de slag met een symbolische oplevering van een installatie.

Impact op heel Nederland

Het belang van goed werkende wisselverwarming is groot, zeker op deze locatie. Het spooremplacement Watergraafsmeer is een belangrijk onderdeel van het spoornetwerk in Nederland. Het is één van de grootste locaties waar treinen aan het begin en aan het eind van de dienstregeling worden voor- en afgerangeerd. Dit gebeurt op Watergraafsmeer voor de dienstregeling die heel Nederland bestrijkt.

Wegsmelten sneeuw en ijs

Storingen bij winterweer op deze locatie hebben dus grote impact op de dienstregeling voor het land. Wanneer wissels niet goed verwarmd kunnen worden, blijft ijs en sneeuw liggen tussen de bewegende delen van het wissel. Dit zorgt ervoor dat de bewegende delen niet goed op elkaar aansluiten en dat er geen treinen over het wissel meer kunnen rijden. Goed werkende wisselverwarming voorkomt onder normale Nederlandse winterse condities deze storingen, doordat sneeuw en ijs tijdig wegsmelt.

Mooie Mijlpaal

De complexiteit van wisselverwarmingsprojecten is groot. Ook tijdens dit project waren er de nodige uitdagingen. Alle uitdagingen zijn steeds gezamenlijk en naar tevredenheid opgelost. Tijdens de oplevering is een aantal succesfactoren benoemd: gezamenlijke kick-off met alle betrokkenen, goede communicatie tussen beide partijen, transparantie van beide kanten en oog houden voor het gezamenlijk belang. Er is vanuit de opdrachtgever veel waardering voor het verloop van het project, en voor het resultaat. Een mijlpaal om trots op te zijn!